วัดหลวงขุนวิน Unseen ของเชียงใหม่ อัญมณีล้ำค่าท่ามกลางป่าลึก วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปี

  

 

วัดหลวงขุนวิน

Unseen ของเชียงใหม่ อัญมณีล้ำค่าท่ามกลางป่าลึก 

วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปี

      วัดหลวงขุนวิน วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปี สถาปัตยกรรมแบบล้านนาท่ามกลางบรรยากาศเย็นฉ่ำ ร่มรื่นชื่นใจของผืนป่า ด้านในมีอุโบสถไม้ 2 หลัง ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ปางจงกรมแก้ว สูง 9 เมตร ฐานกว้าง 2 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากต้นจำปีป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

    ส่วนอุโบสถอีกหลังหนึ่งประดิษฐานพระนอน ปางปรินิพพาน และพระพุทธรูปไม้แกะสลักอีกหลายองค์

 

   

   มีการบูรณะกุฏิและศาลาต่างๆ รวมทั้งสร้างบันไดพญานาคที่สวยงามอลังการ ลวดลายปราณีตอ่อนช้อยตามแบบศิลปะล้านนา

 

มีพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดหลวงขุนวิน : บ้านขุนวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ขอขอบคุณ : สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส https://www.bangkokair.com

#BangkokAirways #BoutiqueJourney #ConnectYourHappiness #aworldconnect #aworldconnectmagazine