วัดหลวงขุนวิน Unseen ของเชียงใหม่ อัญมณีล้ำค่าท่ามกลางป่าลึก วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปี

วัดหลวงขุนวิน Unseen ของเชียงใหม่ อัญมณีล้ำค่าท่ามกลางป่าลึก วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เส้นทาง มอก. (มงคล อำนาจ ก้าวหน้า) วัดยางใหญ่ หน้ากากพรานบุญ เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ร่ำรวยเงินทอง ได้โชคได้ลาภ

 

วัดยางใหญ่ หน้ากากพรานบุญ
เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ร่ำรวยเงินทอง ได้โชคได้ลาภ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เส้นทาง มอก. (มงคล อำนาจ ก้าวหน้า) เที่ยววัดนางพระยา ไหว้ราหูทรงครุฑ หนึ่งเดียวในภาคใต้ เป็นเทพคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ช่วยปัดเป่าเภทภัย

เที่ยววัดนางพระยา ไหว้ราหูทรงครุฑ หนึ่งเดียวในภาคใต้ เป็นเทพคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ช่วยปัดเป่าเภทภัย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เส้นทาง มอก. (มงคล อำนาจ ก้าวหน้า) วัดเขาอ้อ ตักศิลาทางไสยเวทย์ภาคใต้ และ เวชศาสตร์อันเลื่องลือ

เส้นทาง มอก. (มงคล อำนาจ ก้าวหน้า) วัดเขาอ้อ ตักศิลาทางไสยเวทย์ภาคใต้ และ เวชศาสตร์อันเลื่องลือ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เส้นทาง มอก. (มงคล อำนาจ ก้าวหน้า) วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากที่สุดของจังหวัดพัทลุง

เส้นทาง มอก. (มงคล อำนาจ ก้าวหน้า) วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากที่สุดของจังหวัดพัทลุง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...