“Frost Magical Ice of Siam” ถ่ายทอดความเป็นไทยด้วยน้ำแข็ง

“Frost Magical Ice of Siam” ถ่ายทอดความเป็นไทยด้วยน้ำแข็ง

            เมื่อเอ่ยชื่อ “พัทยา” เชื่อว่าหลายท่านต้องนึกถึงบรรยากาศชายทะเล กับวันหยุดพักผ่อนสบายๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวในยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงอย่างแน่นอน แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังจะกล่าวถึงนั่นคือ “Frost Magical Ice of Siam” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยา ที่จะทำให้ทุกท่านตื่นตาตื่นใจไปกับประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักติดอันดับใหญ่ที่สุดในอาเซียน ด้วยช่างคนไทยฝีมือระดับโลก ท่ามกลางอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส 

อ่านเพิ่มเติม...

ทำความรู้จักเมืองนารัง สู่ ประจวบคีรีขันธ์

ทำความรู้จักเมืองนารัง สู่ ประจวบคีรีขันธ์

เมืองนารัง ชื่อนี้ อาจไม่คุ้นหู แต่ถ้าเรียกประจวบคีรีขันธ์ คงไม่มีท่านใดที่จะไม่รู้จักอย่างแน่นอนอีกหนึ่งจังหวัดตั้งอยู่ภาคกลางตอนล่าง มีพื้นที่ติดทะเลและภูเขา เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นทางทะเล หรือจะเป็นพื้นทีท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ที่ สำคัญเป็นหนึ่ง ในจังหวัดที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดปรานในการมาประทับ เพื่อ ทรงงานในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อน

อ่านเพิ่มเติม...

สัมผัสชีวิตสโลว์ไลฟ์กลางขุนเขาที่ @หมู่บ้านคีรีวง

หมู่บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่คนเมืองอิจฉา เพราะสงบเงียบอยู่กับแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทำสวนผลไม้แบบผสม เรียกว่า “สวนสมรม” โดยมีทั้ง มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ

ชุมชนคีรีวง ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เนื่องจาก เป็นชุมชนที่มี วิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนา การบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน ประกอบด้วย การนำทาง เดินป่า ลูกหาบ การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์

อ่านเพิ่มเติม...

สัมผัสธรรมชาติสุดชิล กับฟากฟ้าทะเลตรัง

เมืองตรังขึ้นชื่อลือชาว่าอาหารอร่อยเลิศรส ขอบฟ้าสีครามน้ำทะเลสีฟ้าใส ที่เชิญชวนใครๆ ให้ไปเยี่ยมเยือนได้ไม่ขาดสาย ไม่นานมานี้ผู้เขียนมีโอกาสร่วมเดินทางไปสัมผัสความงามแห่งตรังกับกิจกรรมที่กรมการทองเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดขึ้นในโครงการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม...

พบกับกิจกรรม Familiarization Trip เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง ๔ มรดกโลก โดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำกิจกรรม Familiarization Trip  เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง ๔ มรดกโลก อยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบาง เชิญชวนผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ พร้อมจัดสัมมนาทางวิชาการและเจรจาธุรกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน และวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการทองเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...