ททท. ชวนม่วนซื่น เมืองหมอแคน แดนหมอลำ ใน งานหมอลำคาร์นิวัล ๒๕๖๐

 

พฤษภาคมนี้ ททท. ขอเชิญพ่อยกแม่ยกทั่วฟ้าเมืองไทยมาเบิ่งหมอลำที่เมืองหมอแคน ในงานหมอลำคาร์นิวัล ๒๕๖๐ พบกับขบวนคาร์นิวัลของศิลปินหมอลำชื่อดัง ตลอดระยะทางกว่า ๒ กิโลเมตร อาทิ แม่บานเย็นรากแก่น เคน ภูภูมิ และ ทับทิม อัญรินทร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงหมอลำซึ่งเป็นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของอีสาน จึงกำหนดจัด“งานหมอลำคาร์นิวัล ๒๕๖๐” ในวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแพร่และร่วมสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม Mega-Event และศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจรรมนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวและรายได้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้น

ในการจัดงาน “งานหมอลำคาร์นิวัล ๒๕๖๐” นี้ จะเริ่มขบวนตั้งแต่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและไปสิ้นสุดขบวน ณ ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร เป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งตลอดระยะทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับศิลปินหมอลำชื่อดังระดับประเทศมากมาย อาทิ แม่บานเย็น รากแก่น ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ) คณะหมอลำแก่นนครบันเทิงศิลป์ คณะหมอลำเพชรแพรวา และคณะหมอลำที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย รวมถึงดารานักแสดงจากช่อง ๓ เคน ภูภูมิ และดารานักแสดงจากช่อง ๗ ทับทิม อัญรินทร์ ที่จะมาร่วมขบวนแห่เพื่อสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยว โดยขบวนแห่จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และการแสดงหมอลำจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐-๒๓.๐๐ น.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมสนุกสนาน ม่วน ซื่น โฮ แซว ไปกับ “งานหมอลำคาร์นิวัล ๒๕๖๐” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวอีสาน.com หรือ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔ – ๖ ทุกวันในเวลาราชการ และติดตามข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice