ททท.สำนักงานแพร่ ชวนเที่ยวแพร่...เรียนรู้แพร่

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนเยาวชนและครอบครัว เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ณ จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างความผูกพันในครอบครัวและสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การเดินทางท่องเที่ยวคือการก้าวไปข้างหน้า ประสบการณ์ที่ได้พบเจอร่วมกันจะหล่อหลอมให้เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ มีพัฒนาการขึ้นหลายด้าน ทั้งอารมณ์ ความคิด และการกระทำ ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัวและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ในมิติต่างๆ

จังหวัดแพร่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้และพัฒนาการให้กับเด็กและเยาวชน ได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้เกิดความรักและจิตสำนึกในการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นสร้างความรักและความผูกพันระหว่างกันในครอบครัว  เช่น การเรียนรู้ย้อมผ้าหม้อห้อม ณ บ้านทุ่งโฮ้ง การทอผ้าตีนจก ณ อำเภอลอง การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเยี่ยมชมวัด โบราณสถาน บ้านโบราณ ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของเมืองแพร่ และในปี 2559 จังหวัดแพร่ มีอายุครบ 1,188 ปี มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเฉลิมฉลอง เช่น กิจกรรม “นั่งสามล้อ ผ่อเมืองแป้ แก้ปีชง คนปีขาล” กิจกรรม “นั่งรถราง ชมเมืองแป้” กิจกรรม “แก้ปีชง” ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง 

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนกลุ่มเยาวชนและครอบครัว เดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ณ จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127